Professionell partikelfilter rengöring, snabbt och effektivt!

Spara upp till 80% genom partikelfilter rengöring istället för att köpa nytt

  Få erbjudanden från lokala verkstäder

  Skyddas av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till gdpr.

  Snabb och effektiv rengöring av ditt filter

  Vår process är en kostnadseffektiv metod för rengöring av partikelfilter och katalysatorer. Rengöringen sker i vår verkstad i Västerås genom så kallad katalytisk förbränning, eller kemisk rengöring av sotpartiklarna. Filter som installeras på dieselmotorer behöver bytas eller rengöras efter ett antal drifttimmar, då deras funktion avtar över tid. Genom ett nytt filter undviker bilister på ett enkelt sätt de skadliga partiklarna från avgaser som kan orsaka problem med hjärt- och kärlsystem och lungor. Dagens partikelfilter skyddar främst mot PM2.5 och PM10. Filtren rengör avgaserna så att skadliga partiklar inte frigörs i luften. Genom detta får vi renare luft i våra städer, i vår natur och i våra fordon.

  Partikelfilter rengöring
  Kunskapsbank partikelfilter rengöring

  Kunskapsbanken

  Tips, ordlista, nyheter

  Katalysatorrengöring verkstad

  Katalysator rengöring

  Rengör oavsett storlek.

  Blogg bilnyheter

  Partikelfilter rengöring

  Ta reda på hur det fungerar

  Rengöra partikelfilter

  Beställ rengöring

  Få snabb professionell hjälp

  Skäl till att göra partikelfilter rengöring istället för att byta filter

  Vi förstår att det kan vara förvirrande när man ska bestämma sig för hur man ska underhålla sitt partikelfilter. Nedan ser du några av de vanligaste skälen till att göra en rengöring istället för att byta ditt filter, så du kan ta ett informerat beslut!

  Förlänger både motorns och filtrets livslängd

  När du rengör ditt partikelfilter tar du bort skadliga partiklar och andra föroreningar som kan skada din motor. Detta förhindrar att partiklar och sot byggs upp och orsakar motorproblem på lång sikt. Denna process hjälper även till att bevara livslängden på ditt partikelfilter, vilket i förlängningen sparar pengar genom att förhindra att det behöver bytas ut i förtid.

  Rengöring är billigare än att byta

  En av de största fördelarna med att rengöra ditt partikelfilter är att det är en mycket billigare process än att byta ut det helt. En renovering av ditt filter kostar vanligtvis mellan 10-20 % av priset av att byta ut det helt. Det är en stor fördel för bilägare som vill spara pengar samtidigt som de vill säkerställa att deras fordon bibehåller en hög funktion.

  Förbättrar bränsleeffektiviteten

  När ditt partikelfilter är smutsigt och blockerat, fungerar inte din motor på optimal nivå. Detta beror på att rengjorda partikelfilter tillåter bättre luftflöde genom motorn, vilket kan resultera i en mer effektiv förbränning. Det kan minska bränsleeffektiviteten och orsaka att bilen drar mer bränsle än den normalt skulle göra, vilket leder till onödigt höga bränslekostnader. Genom att rengöra ditt partikelfilter säkerställer du att din motor fungerar som den ska och förbättrar bilens bränsleekonomi. Du sparar pengar på lång sikt.

  Filtret blir som nytt igen

  Vi rengör ditt filter på nolltid. Rengöring är både en prisvärd och miljövänlig lösning. Själva jobbet tar 1-2 dagar och hela bytesprocessen sköts av din lokala verkstad. Enklare än så blir det inte!

  Partikelfilter rengöring

  Vad är ett partikelfilter?

  Ett partikelfilter är en del av avgassystemet på en dieselmotor. Dess huvudsyfte är att minska utsläppen av partiklar, eller så kallade partikulära ämnen, som annars skulle släppas ut i luften. Partikelfiltret fångar upp dessa partiklar och förhindrar dem från att nå ut i atmosfären. Det finns även partikelfilter för bensindrivna motorer, men det vanligaste är partikelfilter för dieseldrivna motorer. Skälet är att dieseldrivna motorer inte förbränner sitt bränsle lika effektivt som bensindrivna motorer och därmed skapar mycket mer sot och partiklar som kommer ut genom avgaserna. På grund av föroreningarna som skapas i dieseldrivna fordon är det idag olagligt att köra en dieselbil utan ett dieselpartikelfilter. Skulle precis alla bilägare köra långa sträckor hade igensatta filter vara ett ovanligt problem för bilägare. Men så är inte fallet, därmed är partikelfilter rengöring ett av de viktigaste underhållen en bilägare kan göra för att slippa oväntade verkstadsbesök.

  När började partikelfiltren användas?

  Partikelfilter är en avgasreningsteknik som under sent 90-tal började användas i fordon med förbränningsmotorer eller dieselmotorer för att minska utsläppen av partiklar. Dessa partiklar kan utgöra en hälsorisk för människor och miljön, eftersom de kan vara lungirriterande och bidra till luftföroreningar.

  Historiskt sett började användningen av partikelfilter i fordon på allvar under 2000-talet, när utsläppsregleringar för fordon blev allt striktare i Europa och USA. I Europa infördes EU 3- och senare EU 4-standarden för utsläppskontroll i början av 2000-talet, vilka innebar att nya dieselfordon måste ha partikelfilter. I USA började partikelfilter användas först 2007, när EPA (Environmental Protection Agency) införde striktare utsläppsregleringar för fordon.

  Partikelfilter-trafik
  Rengöring-2

  Partikelfilter rengöring

  Ett partikelfilter är en del av avgassystemet och används för att filtrera bort små skadliga partiklar från fordonets avgas. Dessa partiklar kan vara farliga för människors hälsa om de andas in. Partikelfilter kan användas på alla typer av fordon som använder förbränningsmotorer, exempelvis bilar, lastbilar och bussar.

  Varför behöver man rengöra partikelfiltret?

  Efter en tid kommer partikelfiltret att fyllas med partiklar och behöver därför rengöras. Om man inte rengör partikelfiltret regelbundet kommer det att bli igentäppt och inte längre fungera korrekt. När detta händer kommer bilen att få sämre prestanda och högre bränsleförbrukning. Dessutom kommer det att släppas ut mer partiklar i luften vilket är dåligt för miljön och kan leda till hälsoproblem för människor i närheten. Exempelvis människor som bor nära trafikerade gator, andra bilister i trafiken och de som promenerar nära bilar blir alla påverkade av avgaser.

  Är min bil i riskzonen?

  Det finns en del riktlinjer som du som fordonsägare bör ha koll på. Bilens egen regenereringsprocess rengör partikelfiltret ungefär var tjugonde mil. Detta ska enligt vissa biltillverkare räcka för bilens hela livslängd. Det är dock sällan fallet, kan vi säga utifrån erfarenhet. Regenereringsprocessen fungerar dock enbart optimalt för de bilägare som kör bilen under relativt långa sträckor per biltur. Äger du en bil som rullat mer än 8 000 mil och som enbart körs korta sträckor, samtidigt som du inte har gjort en komplett service på bilen under de senaste åren, är det nog dags att låta ditt avgassystem bli inspekterat.

  Partikelfiltret blir med tiden fyllt med partiklar och aska som hindrar avgaserna från att passera fritt igenom filtret. Om filtret blir för igensatt kan det orsaka problem som minskad bränsleekonomi och sämre motorprestanda. När filtret når en viss nivå av igensättning får du som fordonsägare ofta upp felkoder och varningslampor i bilen. Detta indikerar att det är dags att rengöra eller byta ut filtret. Några vanliga tecken på att det är dags att byta eller rengöra ditt partikelfilter kan vara:

  • Lukt av diesel
   Då allt bränsle inte tar sig igenom avgassystemet helt och hållet med ett igensatt filter kan en diesellukt skapas från det ständigt påfrestade filtret.
  • Svag effekt på bilen
   Bilen reagerar inte lika bra vid full gas, orkar inte uppför backe eller känns ryckig eller ojämn. Allt detta kan vara tecken på att partikelfiltret är igensatt. Avgassystemet skapar ett onödigt mottryck som motverkar motorns prestanda.
  • Tjocka eller mörka avgaser
   Är avgaserna inte sig lika? Det du ser är troligen mer eller mindre ofiltrerade och skadliga avgaser från ett mycket igensatt partikelfilter som därmed renar avgaserna mycket ineffektivt.
  Partikelfilter-byte
  Hur-rengör-partikelfilter

  Hur rengör man ett partikelfilter?

  Det finns olika sätt att rengöra partikelfiltret, men de flesta metoder kräver specialverktyg och utrustning. Det enklaste sättet att rengöra partikelfiltret är genom bilens egen automatiska reningsprocess. Du behöver då enbart regelbundet köra bilen på en motorväg eller annan väg med hög hastighet. Detta kan till en viss nivå hjälpa till att bränna bort partiklar som fastnat i filtret.

  Om man behöver rengöra partikelfiltret på ett mer omfattande sätt kan man anlita ett företag för att låta dem utföra en professionell rengöring. Dessa företag använder sig av speciella kemikalier och industriell utrustning för att rengöra partikelfiltret och göra det som nytt igen. En vanlig verkstadsmetod är att använda en speciell rengöringsvätska som sprutas in i filtret. Denna vätska löser upp och avlägsnar skadliga partiklar och föroreningar som har fastnat i filtret. Efter att vätskan har sprutats in tvättas filtret rent med vatten och sedan torkas det noggrant. Genom denna metod kan man uppnå en 90-99 % rengöring av sitt filter.

  Det finns också andra mer avancerade metoder för att rengöra partikelfilter på verkstad. Dessa tekniker används vanligtvis av specialiserade verkstäder och är till för väldigt igensatta partikelfilter, vanligen också från tyngre fordon.

  Underhåll och proaktiva åtgärder

  Hur undviker man att partikelfiltret går sönder?

  För att undvika att partikelfiltret går sönder eller tappar funktion är det viktigt att låta ett proffs se över det kontinuerligt, uppskattningsvis efter åttatusen till tiotusen mil, gärna oftare. Men detta är också helt beroende på bilmärke, typ av fordon och framför allt körvanor. Man bör också minska korta resor, eftersom partikelfiltret fungerar bäst vid högre temperaturer. Vid temperaturer över cirka 250 °C börjar katalysatorn oxidera bränslet vilket aktiverar bilens egen rengöring av partikelfiltret. Det går även att öka temperaturen och få igång oxideringsprocessen genom att tillsätta ett additiv vid tankning.

  Sköt om bilen

  Det är också viktigt att använda sig av rätt typ av bränsle och försöka att inte överbelasta bilen. Genom att använda bilen varsamt, besöka verkstad för regelbunden servicegenomgång och försöka köra längre sträckor med jämna mellanrum minskar man risken för att partikelfiltret går sönder eller tappar funktion.

  Få filtret rengjort av proffs

  Om man inte ser över partikelfiltret regelbundet kommer det förr eller senare att bli igentäppt och inte längre fungera korrekt. Detta medföljer en rad olika problem som kan undvikas med rätt underhåll. Det absolut enklaste och mest effektiva är att få filtret rengjort av proffs. Hela processen att få ett partikelfilter rengjort på verkstad tar vanligen 1-2 dagar och kostar väldigt lite jämfört med ett byte. Dessutom kommer din bils livslängd öka och troligen upplevas trevligare att köra.

  Kontakta oss

  Vi hjälper dig

  Mån-tors: 08.00–16.00
  Fredag: 08.00–15.00
  Lör-sön: stängt

  Frågor och svar

  Kan jag rengöra mitt partikelfilter själv eller behöver jag ta det till en verkstad?

  Det är möjligt att rengöra ett partikelfilter själv, men det kan vara en komplicerad och tidskrävande process. Om du inte är säker på vad du gör kan du orsaka skada på partikelfiltret och det är viktigt att göra det på rätt sätt. Att ta ditt fordon till en professionell verkstad som specialiserar sig på rengöring av partikelfilter är ofta det säkraste och mest effektiva alternativet.

  Hur ofta behöver jag rengöra mitt partikelfilter?

  Hur ofta du behöver rengöra ditt partikelfilter beror på flera faktorer, inklusive hur mycket du kör och vilken typ av körning du gör. En inspektion på verkstad för eventuell manuell rengöring bör göras efter att du har kört cirka åttatusen mil. Om du kör mycket i stadstrafik eller på smutsiga vägar kan det dock behöva rengöras oftare.

  Kan något farligt ske om man länge missat att se över sitt partikelfilter?

  I udda fall kan motorn sluta fungera på grund av att avgassystemet begränsar förbränningen. Det vanligaste är dock att det är en relativt långsam process, där du som bilägare successivt märker att något inte står rätt till. Bilen exempelvis kan kännas trög eller ryckig. Moderna bilar är byggda för att ge signaler när något är fel, genom att motorlampan ska börja lysa vid problem med katalysator eller partikelfilter.

  Vad kostar det att byta till ett nytt dieselpartikelfilter?

  Ett nytt dieselpartikelfilter (DPF) kostar mellan tiotusen och upp emot femtiotusen kronor, beroende på vilket fordon du använder och om kringliggande delar av avgassystemet är skadat. En rimlig uppskattning är att normalkostnaden för en modern personbil ligger någonstans däremellan. Då är både själva filtret och installationen inkluderad.

  Vilka olika metoder finns för att åtgärda ett igensatt partikelfilter?

  En metod är regenerering, vilket är bilens egen rengöringsprocess. En annan metod är tillsättning av rengöringsmedel, vilket är en enklare och inte helt riskfri form av rengöring, som inte alltid råder bukt på problemet. Den tredje metoden utförs på professionell verkstad och görs genom att ta loss filtret och sedan rengöra det isolerat. Rengöring på verkstad inkluderar metoderna, hydraulisk, pneumatisk, termisk, katalytisk och kemisk rengöring. För att uppnå maximal rengöring utför en verkstad flera olika metoder.

  Vilka förebyggande åtgärder kan jag göra?

  Undvik att köra enbart korta sträckor med din bil, planera in en längre sträcka så ofta det går. Be om att få partikelfiltret undersökt på en årlig bilservice. Låt en verkstad rekommendera åtgärder därefter. På så sätt kan du ligga steget före. En enklare åtgärd för partikelfilter i relativt gott skick kan vara tillsättning av additiv, vilket med fördel kan utföras i samband med bilservice.

  Vill du ha ett prisförslag?

  Förfrågan