Katalysator rengöring

Vi gör din katalysator som ny igen

Snabb och effektiv rengöring av din katalysator

Katalysatorer är en avgörande del av bilens avgassystem och hjälper till att minska skadliga utsläpp. Men när de blir igensatta eller skadade kan de orsaka allvarliga problem och minska bilens prestanda.

För att rena utsläpp från en motor krävs en kombination av ett partikelfilter och en katalysator. Partikelfiltret fångar upp sot och aska från motorn medan katalysatorn hjälper till att bränna bort sotet. Katalysatorn kan placeras före filtret, på själva filtret eller tillsättas till bränslet. Vanligtvis placeras katalysatorn som en separat enhet framför filtret. Det är katalysatorn som är den aktiva delen och filterkärnan som är den passiva. Om katalysatorn är igensatt eller förorenad fungerar inte systemet ordentligt och filtret kan då skadas.

Varför göra en katalysator rengöring istället för att byta till en ny?

Nedan finner du några av de vanligaste skälen.

Du undviker motorproblem

Genom att rengöra din katalysator elimineras farliga partiklar och föroreningar som kan skada motorn. Det förhindrar uppbyggnad av sot och partiklar som kan leda till motorproblem på sikt. Dessutom bidrar detta till att förlänga livslängden på din katalysator och ditt partikelfilter.

Du sparar pengar på att rengöra

Att rengöra din katalysator är betydligt billigare än att helt byta ut den, vilket gör det till en ekonomisk fördel för bilägare som vill spara pengar, samtidigt som de vill hålla sin bil i gott skick. Kostnaden för att renovera din katalysator är vanligtvis bara mellan 10-15% av priset av att byta ut den helt, vilket gör det till ett bra alternativ för den som vill hålla nere sina kostnader.

Din bil drar mindre bränsle

När din katalysator är smutsig och blockeras, kan det påverka din bils prestanda negativt. En ren katalysator möjliggör bättre luftflöde genom motorn, vilket kan förbättra förbränningen och minska bränsleförbrukningen. En blockerad katalysator kan leda till nedsatt bränsleeffektivitet och högre bränslekostnader. Genom att rengöra din katalysator säkerställer du att din motor fungerar optimalt, du förbättrar bilens bränsleekonomi och sparar pengar på lång sikt.

Katalysator rengöring

Katalysator rengöring

Katalysatorer fungerar genom att omvandla skadliga ämnen i avgaserna till mindre skadliga föreningar, vilket minskar bilens totala utsläpp. Men med tiden kan dessa föroreningar byggas upp och täppa till katalysatorn, vilket minskar dess effektivitet. Katalysator rengöring är processen att ta bort dessa föroreningar för att återställa katalysatorns prestanda.

Varför katalysatorrengöring är viktigt

En igensatt katalysator kan minska bilens bränsleeffektivitet, vilket resulterar i högre bränslekostnader. Dessutom kan det också orsaka motorkontrollfel och minskad prestanda. Genom att rengöra katalysatorn regelbundet kan du undvika  många av dessa katalysator-relaterade problem och bibehålla en god bilfunktion.

katalysatorrengöring-2
Katalysatorrengöring-4

Hur katalysatorn rengörs

Det finns flera sätt att rengöra katalysatorn, beroende på graden av förorening och typ av katalysator. En vanlig metod är att använda en speciell rengöringslösning som sprutas direkt in i katalysatorn genom bilens avgassystem. En funktion med lösningen är att den gör att motorn enklare når sin förbränningstemperatur och aktiverar bilens egen regenereringsprocess. Lösningen löser upp och tar bort föroreningarna och lämnar katalysatorn ren och fungerande igen. Det mest effektiva är att låta en verkstad utföra en regenerering i kombination med en kemisk rengöring. Då värms katalysatorn och filtret upp och imiterar bilens regenereringsprocess. Skillnaden är att man då använder kraftfulla maskiner som kan producera mer värme än vad bilens motor kan åstadkomma. Slutligen brukar kemiska medel tillsättas för att rengöra filtret så att det blir som nytt igen. Detta är dock en mer tidskrävande och komplicerad process och bör endast utföras av en specialiserad verkstad eller en erfaren mekaniker.

Hur ofta ska katalysatorn rengöras?

Det finns inget fastställt schema för katalysator rengöring eftersom det beror på flera faktorer, inklusive bilens ålder, körsträcka och körförhållanden. Generellt sett rekommenderas det att katalysatorn rengörs var åttatusende mil, men det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för din specifika bilmodell.

Rengöra partikelfilter
Kostnad-katalysatorrengöring

Vad är kostnaden för katalysator rengöring?

Det är svårt att sätta en kostnad på arbetet, men de olika metoderna skiljer sig åt en del. Generellt sett kan rengöring genom att tillsätta en rengöringslösning till bränslet vara en mer kostnadseffektiv metod jämfört med att ta bort och rengöra katalysatorn manuellt. Slutligen är det dyraste att byta ut hela katalysatorn. Vilken metod du väljer beror bland annat på vilket behov av rengöring som finns. Det är alltid bäst att kontakta en mekaniker för att få en exakt prisuppgift. Kostnaden för katalysatorrengöring kan variera beroende på olika faktorer, som typen av katalysator och hur förorenad den är.

Tips och tricks

Hur kan man förebygga igensättning av katalysatorn?

För att minska risken för igensättning av katalysatorn finns det flera förebyggande åtgärder som du kan vidta. Att byta luftfilter regelbundet och använda högkvalitativt bränsle kan minska risken för att föroreningar byggs upp i katalysatorn. Dessutom kan regelbunden service och underhåll av din bil hjälpa till att upptäcka eventuella problem med katalysatorn i tid och undvika kostsamma reparationer.

Vanliga tecken på igensatt katalysator

Tecken på en igensatt katalysator kan inkludera minskad bränsleeffektivitet, försämrad körprestanda, att motorlampan tänds på instrumentbrädan och ovanligt höga avgasutsläpp. Om du upplever något av dessa symtom bör du ta din bil till en mekaniker för att undersöka och eventuellt rengöra katalysatorn.

Katalysatorn är ett viktigt underhållsmoment

Katalysator rengöring är en av de viktigaste underhållsmomenten för ett dieseldrivet fordon och en del av det regelbundna underhållet för din bil. En välfungerande katalysator förlänger fordonets livslängd och minskar risken för dyra reparationer. Misstänker du att din bil har problem med katalysatorn eller partikelfiltret rekommenderar vi att du kontaktar oss så hjälper vi dig att diagnosticera problemet.

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Mån-tors: 08.00–16.00
Fredag: 08.00–15.00
Lör-sön: stängt

Frågor och svar
Kan jag rengöra katalysatorn själv?

Det rekommenderas inte att rengöra katalysatorn själv eftersom det kräver speciell utrustning och expertis. Det är alltid bäst att kontakta en mekaniker för katalysatorrengöring.

Hur lång tid tar det att rengöra en katalysator?

Tiden för katalysatorrengöring kan variera beroende på metod och graden av förorening, men själva rengöringen tar vanligtvis några timmar, beroende på typ av katalysator och i hur dåligt skick den är i.

Vad händer om jag inte rengör min katalysator?

Det går att köra ett fordon med en dålig katalysator en period utan märkbara problem. Men det kan skada motor och avgassystem och din bil släpper ut farliga avgaser i omgivningen. Om du inte rengör din katalysator kan det bland annat leda till minskad bränsleeffektivitet, försämrad prestanda och högre utsläpp. Det kan också leda till att katalysatorn blir permanent skadad och behöver ersättas.

Hur mycket kostar det att rengöra en katalysator?

Priset på en manuell katalysatorrengöring beror på faktorer som bilmodell och mekaniker. Kontakta en mekaniker för att få en uppskattning av kostnaden. Lämna dina uppgifter på denna sida så kan vi bistå dig med ett prisförslag.

Kan jag köra min bil utan en katalysator?

Nej, det är olagligt att köra en bil utan en katalysator. Katalysatorn är en viktig del av avgassystemet som hjälper till att minska utsläppen av skadliga ämnen. Vid rengöring av din katalysator hos en verkstad, vilket vanligen tar 1-2 dagar, får du oftast en lånebil under tiden.

Kan jag använda tillsatser för att rengöra min katalysator?

Det rekommenderas inte att använda tillsatser för att rengöra katalysatorn eftersom det kan skada katalysatorn och förvärra problemet.

Kunskapsbank partikelfilter rengöring

Kunskapsbanken

Tips, ordlista, nyheter

Katalysatorrengöring verkstad

Katalysatorrengöring

Vi rengör din katalysator, oavsett storlek.

Blogg bilnyheter

Partikelfilter rengöring

Ta reda på hur det fungerar

Rengöra partikelfilter

Beställ rengöring

Få snabb professionell hjälp

Vill du ha ett prisförslag?

Förfrågan