Rengöra partikelfilter

Få ditt gamla partikelfilter rengjort

Behöver du rengöra partikelfilter? Kontakta Aros Filter för snabb och effektiv hjälp

Vi har utvecklat en effektiv metod för att rengöra partikelfilter och katalysatorer på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att använda antingen katalytisk förbränning eller kemisk rengöring av sotpartiklar i vår verkstad i Västerås, kan vi säkerställa att filtren fungerar optimalt över tid.

För de som använder dieselbilar är det viktigt att byta eller rengöra partikelfiltren efter ett visst antal drifttimmar, eftersom dess funktion kan försämras över tiden. Genom att ersätta eller rengöra filtret kan bilförare undvika att utsätta sig själva och andra för farliga partiklar från avgaser som kan påverka hjärt- och kärlsystemet samt lungorna.

De moderna partikelfilterna är utformade för att skydda mot PM2.5 och PM10 partiklar. Genom att filtrera bort dessa partiklar från avgaserna, bidrar filtren till en renare luft i våra städer, naturen och våra fordon. Detta är möjligt tack vare den teknik som används i vår rengöringsprocess.

 • Mer prisvärt
 • Snabbare
 • Lika effektivt
Partikelfilter rengöring

Varför rengöra partikelfilter istället för att byta?

Vi är medvetna om att det kan vara utmanande att bestämma sig för vilken metod man bör använda för att underhålla sitt partikelfilter. För att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut, har vi sammanställt nedanstående punkter som förklarar de vanligaste anledningarna till att rengöra istället för att byta partikelfilter.

Ökar både filtrets och motorns livslängd

Genom att eliminera skadliga partiklar och föroreningar som kan orsaka motorproblem på lång sikt, förhindrar du också att sot och partiklar ansamlas i filtret och orsakar tidigt slitage. På så sätt kan du förbättra motorns prestanda och minska kostnaderna för underhåll och reparation av fordonet.

Rengöring är billigare än att byta

En av de mest framträdande fördelarna med partikelfilterrengöring är att det är en betydligt mer ekonomisk lösning än att byta ut det helt och hållet. För närvarande ligger kostnaden för en filterrenovering vanligtvis mellan 10 och 20 % av priset för att köpa ett nytt filter. Denna lösning kan vara till stor fördel för fordonsägare som önskar att spara pengar samtidigt som de vill hålla sitt fordon i toppskick.

Höjer bränsleeffektiviteten

När partikelfiltret i din bil blir tilltäppt påverkar det din bils prestanda och bränsleeffektivitet negativt. Detta beror på att ett tilltäppt filter hindrar luftflödet till motorn, vilket kan leda till en mindre effektiv förbränning. Detta i sin tur kan orsaka högre bränsleförbrukning och onödigt höga bränslekostnader. Genom att rengöra partikelfiltret säkerställer du att luftflödet till motorn är optimalt och förbättrar bränsleekonomin på din bil, vilket sparar pengar på lång sikt.

Partikelfilter rengöring

Vad är ett partikelfilter?

Ett partikelfilter är en kritisk komponent i avgassystemet på en dieselmotor, som har som huvudsyfte att fånga upp de partikulära ämnen som annars skulle släppas ut i luften och orsaka allvarliga hälsoproblem. Genom att effektivt filtrera bort dessa partiklar kan partikelfiltret hjälpa till att minska de negativa effekterna av luftföroreningar. Partikelfilter för bensindrivna motorer finns också tillgängliga, men det är vanligare att använda partikelfilter för dieseldrivna motorer eftersom de ofta släpper ut mer sot och partiklar på grund av en mindre effektiv förbränning. I många länder, inklusive Sverige, är det nu obligatoriskt att ha ett fungerande partikelfilter installerat på en dieselbil.

När började Partikelfiltren användas?

Avgasreningsteknik genom partikelfilter används i fordon med förbränningsmotorer och dieselmotorer för att reducera skadliga utsläpp av partiklar som kan orsaka hälsoproblem och miljöförstöring. Partikelfilter började bli mer utbredda i fordon under tidigt 2000-tal på grund av allt strängare utsläppsregleringar i Europa och USA. EU 3- och senare EU 4-standarden krävde att nya dieselfordon skulle ha partikelfilter, medan partikelfilter i USA inte krävdes förrän 2007 efter EPA:s införande av tuffare utsläppsregleringar för fordon.

Partikelfilter-trafik
Rengöring-2

Rengöra partikelfilter

Partikelfilter är en avgasreningsteknik som används i fordon som drivs av förbränningsmotorer för att rena avgaser från farliga partiklar. Dessa partiklar kan utgöra en hälsorisk för människor eftersom de kan orsaka andningsbesvär. Partikelfilter kan monteras på alla typer av fordon som har förbränningsmotorer, inklusive bilar, lastbilar och bussar.

Varför behöver man rengöra partikelfilter?

Partikelfiltret i fordon behöver rengöras regelbundet då partiklar ansamlas och hindrar det från att fungera optimalt. Om partikelfiltret blir igentäppt påverkar det bilens prestanda och bränsleförbrukning negativt. Detta kan också orsaka ökad partikelutsläpp vilket kan skapa hälsoproblem för människor i området. Dessa utsläpp kan påverka både de som bor nära trafikerade områden och de som promenerar eller kör i trafiken.

När ska man rengöra partikelfilter?

Det är svårt att sätta en exakt tidsgräns för när det är dags att rengöra partikelfiltret, eftersom det varierar beroende på körsträckan och körförhållandena. Men som tumregel bör man rengöra partikelfiltret varje 60:e till 120:e mil. Partikelfiltret samlar på sig partiklar och aska som kan hindra avgaser från att passera genom filtret. Om filtret blir alltför igensatt kan det leda till problem som minskad bränsleekonomi och försämrad motorprestanda. Därför sänder bilens dator vanligtvis ut felkoder och varningslampor när filtret har nått en viss nivå av igensättning. Detta är en indikation på att det är dags att rengöra eller byta ut filtret. Tecken på att det är dags att rengöra eller byta ut ditt partikelfilter inkluderar:

 • Diesellukt
  En obehaglig lukt av diesel kan indikera att partikelfiltret är igensatt. Detta beror på att det höga trycket från filtret hindrar en fullständig förbränning av bränslet, vilket resulterar i att det släpps ut oförbrända diesel-partiklar i luften.
 • Sämre effekt på bilen
  Vid full gas kan bilen reagera trögt eller kännas ryckig eller ojämn, och detta kan bero på ett igensatt partikelfilter som orsakar en ökning av avgasströmningsmotståndet och minskar motorns prestanda.
 • Annorlunda utseende på avgaser
  Om du upplever att bilens avgaser är avvikande, kan det bero på ett partikelfilter som är igensatt med partiklar och aska. Detta leder till att filtret inte renar avgaserna på ett tillfredsställande sätt, vilket i sin tur resulterar i ofiltrerade och skadliga avgaser.
Partikelfilter-byte
Hur-rengör-partikelfilter

Hur rengör man partikelfilter?

Filtrensning kan uppnås genom olika metoder, men de flesta kräver specialverktyg och utrustning. Enklast är att använda bilens automatiska reningsprocess genom att köra den på en höghastighetsväg. Denna process bidrar till att avlägsna en del av partiklarna från filtret genom att bränna bort dem.

Om en mer grundlig rengöring av partikelfiltret är nödvändig, finns det professionella tjänster som använder specialkemikalier och utrustning för att rengöra filtret. Dessa tjänster återställer filtrets prestanda till dess ursprungliga skick.

En av de vanligaste metoderna för att rengöra partikelfilter är att använda en rengöringsvätska som sprutas in i filtret. Denna vätska löser upp och avlägsnar partiklar och föroreningar som har fastnat i filtret. Efter sprutning tvättas filtret rent med vatten och torkas noggrant. Andra rengöringsmetoder inkluderar ultraljud och vibrationsteknik, som vanligtvis används av specialiserade verkstäder och kan vara dyrare än traditionell rengöring med rengöringsvätska.

Underhåll och proaktiva åtgärder

Hur undviker man att partikelfiltret går sönder?

För att bibehålla partikelfiltrets prestanda och förhindra felaktig funktion är det rekommenderat att låta en professionell mekaniker inspektera det efter cirka 8000–10000 körda mil, även om detta kan variera beroende på bilmärke, fordonstyp och körmönster. För att förbättra filtrets effektivitet bör korta resor undvikas, eftersom partikelfiltret fungerar bäst vid högre temperaturer. Katalysatorn i avgassystemet börjar oxidera bränslet vid temperaturer över 250 °C, vilket aktiverar bilens automatiska rengöringsprocess av partikelfiltret. Om temperaturen inte når denna nivå vid normal användning kan man tillsätta ett additiv vid tankning för att höja temperaturen och starta oxideringsprocessen.

Sköt om bilen

För att undvika onödigt slitage på partikelfiltret och dess funktion är det viktigt att använda rätt bränsletyp och att inte överbelasta bilen. Genom att hålla en försiktig körstil, utföra regelbunden service på auktoriserad verkstad och att planera för längre resor med jämn mellanrum kan man undvika att partikelfiltret tar skada eller förlorar sin funktion.

Besök en verkstad för att rengöra ditt partikelfilter

Partikelfilter är en avgörande komponent i avgassystemet för en dieselmotor och kräver regelbunden rengöring för att fungera optimalt. Om filtret inte rengörs regelbundet riskerar det att bli igentäppt och orsaka försämrad prestanda, ökad bränsleförbrukning och partikelutsläpp i luften. För att förhindra att partikelfiltret slutar fungera korrekt är det bäst att låta en professionell verkstad ta hand om rengöringen, vilket vanligtvis tar 1-2 dagar och kostar mindre än att byta ut filtret helt. Dessutom kan detta öka bilens livslängd och förbättra körupplevelsen.

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Mån-tors: 08.00-16.00
Fredag: 08.00–15.00
Lör-sön: stängt

Vill du ha ett prisförslag?

Förfrågan